Ru En Kz
Home \ Organisation \ Organising Committee

Organising Committee

 

Serik Tursynbayev, MD, Professor, Vice-President of the Kazakh Society of Phlebology

Abdimazhit Bespayev, MD, Professor

Yerik Burumkulov, MD, Vice-President of the Kazakh Society of Phlebology

Askhat Sharipov, MD, PhD,  Executive Vice-President of the Kazakh Society of Phlebology

Azat Chinalyev, MD